İlkelerimiz

• Bütün çalışmalarımızı ve bu çalışmalardaki yöntemlerimizi feminist bakış açısıyla belirleriz.
• Kararlarımızı hepimizin sürece dâhil olmasını sağlayacak yöntemlerle alırız.
• Şiddetsiz yöntemlerle çalışır ve herkesin kendini daha iyi ifade edebileceği yeni yöntemleri araştırırız.
• Seçilmiş resmî konum ve kurullarımız olsa da iç işleyişimizi ve diğer kurumlarla ilişkilerimizi yatay örgütlenme temelinde yürütürüz.
• Kaynaklarımızı kadınların kişisel gelişimini destekleme yönünde kullanmaya öncelik tanırız.
• Kadınların yüz yüze ve samimi ilişkiler kurmasının, ortak kadınlık durumuna ilişkin farkındalığa ulaşmada önemli olduğuna inanırız.